# [Konsultverksamhet]

Goy Persson
30 årig erfarenhet som kulturchef vid landstinget i Jönköpings län.
Projektledare bl.a. för miljö och  konstnärlig utsmyckning vid länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Konstnärlig rådgivare för den nya vårdcentralen i Huskvarna.
Ytterligare arbeten med konst och utsmyckningar i länet som Eksjö, Nässjö, Värnamo, Jönköping m.fl.
Utställningsverksamhet i flera lokaler i Småland.
Startade och drev Filmfestivalen i Värnamo, Smålandssalongen för foto, Dansfestivalen i Tranås, Konstens Dag och Natt på olika platser i Småland med ett 40- tal yrkesverksamma konstnärer, poeter, dansare m.fl.
Startade och drev poesifestivalen Nässjö under 20 år.
Var konstnärlig ledare för den första nordiska poesifestivalen i Kina, 2004
( Bild på katalogomslaget)
Krönikor i Finnvedens Tidningar

Åter till startsidan...
KONSULTVERKSAMHET INOM KONST- OCH KULTUROMRÅDET.
Poesiarrangemang
Litteraturprojekt( uppläsningar, festivaler) m.m
Språkgranskningar
Brev, anslag
Uppläsningar av egna och andras dikter
Samtal om skrivande och kring texter.
Föreläsningar om samtida poesi och/ eller bildkonst.
Workshops. Dikt och bildutställningar/ projekt
Festivaler. Kontakter med andra länders poeter m.m Utställningar

KonstarrangemangKonstutsmyckningar
m.fl tjänster inom konstområdet Rådgivning, kontakter inom andra konstområden.