# [Författare & Poet]

Goy Persson är
Medlem av Svenska Författarförbundet, Författarcentrum Syd. och Smålands Författarsällskap. Han tog initiativ till och drev som konstnärlig ledare Poesifestivalen i Nässjö under 20 år 1987 - 2005
Var konstnärlig ledare för den första nordiska poesifestivalen i Kina, 2004.

Utgivna Böcker:
Lyrik
Bland de tecken jag äter från andras tallrikar (översatt till spanska) 1999, Hägglunds förlag

Sjutton dikter (översatt till isländska) 2001, Sagoy Förlag

Vinterhetta (delar översatt till spanska) 2001, Hägglunds förlag
I botten är vi alla ica, dikter,2008
Medverkat i ett flertal  antologier alltifrån debuten 1967 i W&W:s debutantologi

BYN- RETUR Arne Gustafsson foto, Goy Persson text,
Carlssons förlag ,2008

"Arne Gustavsson romantiserar inte landsbygden. Han förskönar inte människors tillvaro.
Han ställer upp sina personer utanför ladugården eller husets dörrar, i ett vägskäl eller fotograferar dem i något arbetsmoment. Han anklagar inte samhället för svek eller för att man försummat landsbygden.
Han har inget sådant ärende. Hans bilder återger människan med ett direkt tilltal. Det behövs inga attribut. Hans avsikt äe enkel, att avbilda dem som bor där."

Så klart och direkt beskriver författaren Goy Persson fotografen Arne Gustavssons fina bilder, tagna med ett kvarts sekels mellanrum. I text och bild möter man här en både realistisk och ömsint skildring av tid och liv. I en avslutande del samtalar museimannen och fotografen Hasse Persson med Arne Gustavsson om arbetet med boken och hans fotografi.

Mitt 70- tal  Arne Gustafsson foto, Goy Persson poetiska texter, Lammkullen förlag, 2009
Vad vi ser i fotoboken "Mitt 70-tal" är en del av de foton som Arne Gustafsson tog under sin framfart med kameran under detta decennium i den stad där han då levde och alltid har levat.
Focus är inställt på byggnader och miljöer: alltifrån översiktsbilder till enstaka byggnader som ofta äe slitna, som snart skall gå under, hus som porträtteras som vilken person som helst.
Så glänser det till med foton från glasmästeri, skoaffär, guldsmedsaffär, järnhandel och från bilder med barn som ger ett skimmer av oskuld och bekymmerslöshet, eller ungdomar som i kvarteretkorpenliknande  miljöer mekar med sina cyklar eller bara väntar på att växa upp. Raggarna står snällt uppställda vid sina bilar.
Det är ett dokumentärt foto vi ser. Det finns ingen dold mening i Arne Gustafssons bilder. De är inte symboliska, fördolt politiska eller kommersiella, utan det blir som någon sagt - tinget är tingets enda mening.

Övriga Böcker
Återvändare
Intervjubok om ett antal utflyttade författare, konstnärer, dansare m.fl.  2001

Redaktör för följande böcker utgivna av Poesifestivalen i Nässjö
Karl Vennberg 1994
60 – talets två ansikten 1995
Tomas Tranströmer 1997
Om kärleken i nittiotalsdikten, Edith Södergran möter Karin Boye, Italiensk poesi  2008
Göran Sonnevi 2000
Med rätt att ändra dikten – om Ann Jäderlunds och Stig Larssons konstnärskap 2002
1950- talets poesi 2003
Språkkroppsbetraktelse – den nya tyskspråkiga poesin och dess rötter  2004

Övrigt
Viskningsleken 1998
Rörelse 2000

Startade 1987 som ordförande i Smålands Författarskap tidskriften IRIS- småländsk litterär tidskrift (utkom med
8 nr )

UPPLÄSNINGAR
Har medverkat med uppläsningar på bl.a.
Medellinfestivalen i Colombia, framträtt på Casa Poesi Silva i Bogota., Festivaler i Mexico, Tel Aviv, Havanna  och läst poesi i Kina, på Island och gjort en månadslång turné i Colombia.

Erhöll Svenska författarfondens stipendium 1998 för att ha främjat svensk litteratur.

Senaste medverkan

Lyrikantologi Lyrik i Småland, Smålands Författarsällskap 50 år 2012

Mig finner ingen, text Goy Persson, foto Arne Gustavsson, Arngoy förlag, 2014.

Obs. Boken kan köpas för 200 kronor + frakt hos Goy Persson, Västra Ryttmästaregatan 25, 21752 Malmö  070 5451409

Prosaantologi Småland för mig, Smålands författarsällskap, 2014

Boahagavisa CD, text Goy Persson, komposition Martina Karlsson 2012.

Åter till startsidan...