Goy Persson
Har som kulturchef vid Landstinget i Jönköpings län arbetat med bl.a. planering av konstnärlig utsmyckning och utställningar under närmare 30 år.Startade och drev under 20 år Poesifestivalen i Nässjö. Var konstnärlig ledare för den första nordiska poesi-festivalen i Kina.Arrangerat bildkonst, foto, film, dans  i bl.a. festivalform.
Poet, krönikör och författare. Medlem i Svenska författarförbundet.

tel: 0705-45 14 09
e-mail: sagoy@tele2.se

1 # [Galleri]
2 # [Konsultverksamhet]
3 # [Författare & Poet]

Sally Persson
Fil.mag med betyg i latin, konsthistoria, svenska och historia. Arbetat huvud-sakligen som svensklärare på gymnasial nivå för både vuxna och ungdomar samt varit pedagogisk ledare inom vuxenutbildning för invandrare.

tel: 0730-72 69 14
e-mail:
sagoy@tele2.se